Ansatt bilder hos Flisa Trykkeri. "Itte akkurat urbant"

Profesjonelle bilder får fart på salget